Privacy Verklaring

Fysioxtra, gevestigd aan Steenweg 65 a , 4181AK WAARDENBURG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Site: https://fysioxtra.nl
Adres: Steenweg 65 a , 4181AK WAARDENBURG
Tel: +31 0418-65 18 63
Mail: info@fysioxtra.nl
KvK: 75210576

U kunt de Functionaris Gegevensbescherming van Fysioxtra bereiken via info@fysioxtra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u bij ons komt voor een eerste consult of behandeling dan vragen wij u om uw
contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres),
geboortedatum, de gegevens van uw zorgverzekering, de verwijsbrief,
zorgdomeinnummer, uw huisarts, uw apotheek en eventueel andere betrokken
zorgverleners. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u mogelijk om
een aantal vragenlijsten door te nemen met vragen over uw ziektebeeld, de medicijnen
die u gebruikt en andere klachten/aandoeningen die u wellicht heeft. Wij vragen u om uw
legitimatiebewijs om er zeker van te zijn dat u het bent in verband met uw veiligheid en
ter voorkoming van fraude. Wij zijn verder wettelijk verplicht om uw
Burgerservicenummer (BSN) te registreren en te gebruiken ter identificatie.
Uw e-mailadres gebruiken wij voor het versturen van uw afspraakbevestiging, algemene
informatie en vragenlijsten of enquêtes.

In het kader van de zorgverlening houden wij een (elektronisch) cliëntendossier bij. In uw dossier worden alle gegevens met betrekking tot de aan u verleende zorg opgeslagen. Het gaat onder andere om afspraken, consultverslagen, beeldmateriaal (foto’s en film) en uitslagen van laboratoriumonderzoek. Indien u ons belt, bewaren we in uw dossier de datum en het tijdstip van het gesprek. Onze medewerkers kunnen daarbij een aantekening maken over de inhoud van het gesprek.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fysioxtra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fysioxtra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Fysioxtra analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysioxtra verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysioxtra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Online Tools

Fysioxtra maakt gebruik van de volgende online tools:
Hotjar, Facebook, Google Analytics.

Deze online tools worden onder meer gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen analyseren, om websitestatistieken te kunnen verzamelen en om nieuwsbrieven aan jou te versturen. Bovenstaande partijen zoals Facebook en Google hebben een eigen privacy statement en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fysioxtra gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Fysioxtra Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Technische cookies

Technische cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat jij een optimale gebruikerservaring hebt. Met het gebruik van technische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers onze website gebruiken en beleven. Deze informatie stelt ons in staat om de website te optimaliseren, de werking van de website te controleren en de gebruikerservaring te verbeteren. Met het gebruik van analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Marketing cookies

Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, worden gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen volgen over het internet. Wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven plaatsen wij tracking cookies om persoonsgerichte aanbiedingen en kortingsacties te kunnen presenteren via verschillende online kanalen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysioxtra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fysioxtra.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fysioxtra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fysioxtra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fysioxtra.nl.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij zullen uw medische persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), behouden voor zover in dit document anders is bepaald. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Ook kunnen wij persoonsgegevens verder verwerken voor wetenschappelijk onderzoek, zoals hieronder nader toegelicht.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het aanmaken van uw account om bij u Intramed in te schrijven
• Het inloggen op uw account
• Het bijhouden van uw medisch dossier
• Het inplannen van een afspraak
• Het bemiddelen voor uitvoeren van (een) diagnostische behandeling(en)
• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
• Het verbeteren van onze dienstverlening aan u
• Het uitvoeren van overige door u gevraagde diensten
• Voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden
• Het verzorgen van een vertaling van medische bevindingsverslagen van een behandelaar
• het bijhouden van resultaten uit eerdere onderzoeken, al dan niet met uw toestemming.

Bij ons kan iedereen terecht. Of je nu topsporter bent of fitter wil worden.

Bij ons is iedereen welkom, van jong tot oud.