Fysiotherapie

Wat kunnen we voor je doen?

Fysio Xtra is dé fysiotherapiepraktijk in Waardenburg, Zaltbommel, Beusichem en Herwijnen. Onze naam zegt het al, wij gaan nét dat stapje verder.
Jouw gezondheid is het meest waardevolle dat je hebt. Graag werken we stapsgewijs met jou samen om jouw hulpvraag te beantwoorden. We denken met je mee, zijn betrokken en bieden kwaliteit en service. Dat is namelijk wat je verwacht, maar als we echt iets willen bereiken, moet je samenwerken.
Naast samen met jou, werkt ons ervaren en veelzijdige team nauw samen met verschillende zorgprofessionals om ervoor te zorgen dat je jouw doelstellingen bereikt.

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak zal de fysiotherapeut jouw klachten in kaart brengen om een zo volledig mogelijk beeld te vormen. Dit geschiedt door middel van een vraaggesprek, waarna een lichamelijk onderzoek volgt, om een diagnose van de klacht vast te kunnen stellen. Op basis hiervan zal een behandelplan worden opgesteld, dat gedurende deze of de eerstvolgende afspraak met je zal worden doorgesproken.

Behandeling

De behandeling in onze praktijk kan bestaan uit oefentherapie, massage, fysiotechniek of andere specialisaties, zoals manuele therapie, ontspannings- en ademhalingstherapie, manuele lymfedrainage, medical taping, dry needling en shockwave therapie. De oefentherapie is een belangrijk onderdeel van de therapie. Deze is bedoeld om jouw klachten, zoals bewegingsafname, pijn, krachtverlies, verminderde belastbaarheid van het lichaam e.d., in positieve zin te beïnvloeden, zodat je in jouw dagelijks leven zo optimaal mogelijk kunt functioneren.

Naast de behandeling zal jouw fysiotherapeut ook preventief advies en voorlichting geven. Dit om herhaling of verergering van jouw klachten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Fysiotherapeut direct toegankelijk

Sinds 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. Je hoeft niet meer eerst naar de huisarts voor een verwijzing. De eerste afspraak zal bestaan uit een zogenaamde screening, wat inhoudt dat de fysiotherapeut eerst vaststelt of je bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Is dit het geval dan zal de behandeling, zoals hierboven is beschreven, gaan plaatsvinden.

Fysio Xtra aangesloten bij de klachtenregeling KNGF

Natuurlijk doe je en jouw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt over de behandeling van je fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat je ontevreden bent over de manier waarop je fysiotherapeut of zijn medewerker met je omgaan. Dan is het goed om je klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met jouw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar jouw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat je het moeilijk vindt om jouw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld je partner, een familielid of iemand anders die je vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kun je terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kun je ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kun je bij twee instanties met jouw klacht terecht: De Klachtencommissie van het KNGF en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie je kiest, is afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie jouw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als je een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw klacht om.

Tarieven Fysiotherapie

In veel gevallen wordt jouw fysiotherapie behandeling (gedeeltelijk) vergoed. We hebben met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. Alle gecontracteerde zorgverzekeraars vind je hieronder. Voor verzekeraars waarmee we geen contract hebben afgesloten gelden de volgende tarieven:

Zitting €37,75
Zitting kinderfysiotherapie n.v.t.
Zitting manuele therapie €42,50
Zitting oedeemtherapie €42,50
Zitting bekkenfysiotherapie n.v.t.
Zitting psychosomatische fysiotherapie n.v.t.
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen €49,75
Telefonische zitting €16,90
Screening, intake en onderzoek €49,75
Intake en onderzoek na verwijzing €49,75
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €64,50
Eenmalige kinderfysiotherapeutisch rapport n.v.t.
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen €35,95
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen €27,50
Groepszitting voor behandeling van vier personen €23,50
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen €20,10
Groepszitting van meer dan tien personen €16,45
Toeslag voor uitbehandeling €16,75
Inrichtingstoeslag €8,45
Instructie/overleg ouders van patiënt €16,75
Niet nagekomen afspraak €26,40
Medical tape per rol €14,75
Eenvoudige, korte rapporten €33,95
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten €49,80

Bij ons kan iedereen terecht. Of je nu topsporter bent of fitter wil worden.

Bij ons is iedereen welkom, van jong tot oud.