Medische fitness

Wat kunnen we voor u doen?

Deze fitnesstraining is voor iedereen en gericht op lichamelijke klachten, die u in uw dagelijks functioneren in meerdere of mindere mate beperken. Deze klachten kunnen zeer uiteenlopend zijn. Dit kan variëren van sportblessures tot klachten veroorzaakt door een aandoening. Natuurlijk kunt u ook van deze faciliteit gebruik maken wanneer u geen klachten heeft, maar uw lichamelijke conditie op peil wilt houden.

Lichaamsbeweging

Onderzoek heeft al meerdere malen uitgewezen dat lichaamsbeweging een gunstig effect heeft op ons lichamelijk en psychologisch functioneren. Vandaar dat vele instellingen, zoals overheid, zorgverzekeringen en patiëntenorganisaties, wijzen op de noodzaak van sporten.

Fitheidscan

Voordat u met de training aanvangt, zal er een oriënterend vraaggesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek worden uw klachten geïnventariseerd om een evenwichtig trainingsprogramma op te stellen. Om dit te bereiken wordt er tevens een fitheidscan afgenomen, die bedoelt is om uw gezondheidsprofiel te bepalen. Van dit profiel ontvangt u naderhand een verslag. De fitheidscan bestaat uit verschillende onderdelen gericht op gewicht, kracht, lenigheid, bloeddruk, conditie en longinhoud. Op basis van de resultaten kan de fysiotherapeut een persoonlijk advies geven hoe u het beste kunt werken aan uw gezondheid. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om uw gezondheidsprofiel te laten bepalen zonder dat u gebruik gaat maken van de medische fitness.

Wanneer u een fitheidscan laat uitvoeren adviseren wij u niet te zwaar of teveel te eten en niet teveel koffie te drinken. Trek makkelijk zittende sportkleding aan en neem een handdoek mee.

Training

De medische fitness geschiedt in groepen van maximaal 10 personen en zal een uur duren. De training wordt verzorgd door ervaren (sport)fysiotherapeuten en/of personal trainer. Hierdoor bent u verzekerd van een deskundige begeleiding, waardoor het ontstaan van blessures wordt geminimaliseerd. De vrije training geschiedt zonder directe begeleiding. Veelal zal er wel een fysiotherapeut in de trainingszaal aanwezig zijn, die een oogje in het zeil houdt en eventuele vragen kan beantwoorden.

Inschrijven

U kunt zich met het inschrijfformulier inschrijven voor medisch fitness en/of vrije training, onder toepassing van de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel van de inschrijving.

Tarieven Medische Fitness

De tarieven betreffen de overeengekomen abonnementsperiode. Betaling geschiedt via een maandelijks automatische incasso. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te geschieden en minimaal één maand voor het beëindigen van het lopende abonnement. Uw abonnement wordt anders stilzwijgend verlengd.

Abonnement:
Vanaf 47,50 (meerdere opties mogelijk)
Neem contact op voor meer informatie.

Bij ons kan iedereen terecht. Of je nu topsporter bent of fitter wil worden.

Bij ons is iedereen welkom, van jong tot oud.